A piaci szereplők társadalmi felelősségvállalása


A CSR a márkaépítés egyik legjobb eszköze.

A tudatosan tervezett CSR tevékenység hatására a vállalat alkalmassá válik dolgozói lojalitásának növelésére, és  arányosan nő a munkaerő megszerzési és megtartási képessége.

Tényként tapasztaljuk, hogy a CSR szemléletformáló ereje pozitívan hat a vállalat működési folyamataira, ezáltal erős munkáltatói márkát tud építeni. A  társadalmi felelősségvállalási akciók ugyanakkor pozitív hatást gyakorolnak a vállalat vevőire, beszállítóira és partnereire, ezáltal a vállalati márka értékét is növelik.

A hazai kis és közepes vállalkozások számára az ügymarketing típusú CSR akciókat tartjuk a legeredményesebbnek, több okból is:
 • mert az ügymarketing eléri, hogy a vásárlók érzelmileg is elköteleződjenek a vállalat iránt
 • mert az elköteleződés tartós kapcsolat kialakulását eredményezi a vevők és a vállalat között
 • mert az ügymarketing bevételnövelő, profittermelő megoldás
 • mert a marketingbüdzsé ügymarketing fókuszú elköltését teszi lehetővé, ezzel kiküszöbölhető a klasszikus reklámok meddőszórása
 • mert alkalmas a vállalaton belüli együttműködések kialakítására a szervezet horizontális és vertikális szintjein is
 • mert növeli a munkatársak egymás iránti és a vállalat iránti elköteleződését

Az ügymarketing win-win típusú szemlélet, mert minden résztvevő profitál a nyereségből.

Az ügymarketing iránti elköteleződés a vállalat életében gyors eredményeket hoz, és megalapozza a hosszú távú hatásokat is:
 • új piacokat nyithat meg
 • növeli a vállalat partnereiben a bizalmat
 • növeli a vállalat ismertségét
 • kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakulását indítja el
 • a bevonódás révén elkötelezettebbé és termelékenyebbé teszi a munkatársakat
 • jelentős humánerőforrás költség megtakarítását teszi lehetővé
Mit üzen a vállalatról az ügymarketing iránti elköteleződés?
 • a vállalat tisztességesen működik a maga piaci környezetében
 • a vállalat átláthatóvá teszi működését, elköteleződéseit, partneri kapcsolatait
 • a vállalat tisztelettel viseltetik munkatársai és valamennyi stakeholdere felé
 • a vállalat számára fontosak a partneri együttműködések
 • a vállalat felvállalja, hogy tudatosan alakít ki kölcsönös előnyökkel járó CSR együttműködéseket, melyekre büszke
 • a vállalat hajlandó innovatív megoldásokat bevezetni, ezért rugalmas és fejlődőképes
 • a vállalat célja az értékesítés növelése mellett a márkateremtés

A szervezet működésének ügyközpontúvá alakításával a munkatársak bevonódása, elköteleződése és termelékenysége nő. A termelékenység a vállalat stabilizálódásának, fennmaradásának és fejlődésének egyik legfontosabb kritériuma.

A kis és közepes vállalkozások tudják, hogy szükség van jól tervezett, illeszkedő és termelékenységüket fokozó CSR projektekre. Azonban a kis és közepes vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy önálló CSR részleget tartsanak fenn. Nem elvárható, hogy rendelkezzenek azzal a tudással, hogy stratégiai szinten foglalkozzanak felelősségvállalási projektekkel. Ezért a mi ügyünk az, hogy a CSR fontosságának felismerése mellett elinduljon a KKV szektor ügyközpontú gondolkodásának elterjedése, és projektjeink révén a vállalat termelékenysége növekedési pályára álljon.

Szeretnénk, hogy minden vállalat számára – működési területétől, létszámától és árbevételétől függetlenül –  elérhetővé váljon a felelős társadalmi szerepvállalás a konkrét cselekvések szintjén. Ennek érdekében hoztuk létre CSR ügynökségünk munkacsoportjait, amelyekben saját erőforrásainkat, illetve nonprofit és forprofit partnereink erőforrásait a társadalmi felelősségvállalási ügyek sikeres kivitelezésére fordítjuk.