A fejlesztés munkacsoportban a kutatási, elemzési és fejlesztési feladatok végzésének gyors reagálású csapata vagyunk. Partnereink – legyenek azok a nonprofit vagy forprofit szektorhoz tartozók – céljainak megismerését követően, célirányosan készítjük el azokat a kutatásokat és elemzéseket, melyek:

  1. alátámasztják vagy cáfolják az igények realitását
  2. megmutatják a fókuszpontokat
  3. előrevetítik a várható eredményeket
  4. pontos és tételes költségterv készítését teszik lehetővé
  5. új igények és célok felismerését teszik lehetővé

A kutatásokon és elemzéseken alapuló projekttervek hatékonysága és megtérülése biztos alapokon nyugszik, ezért a költségek tervezése során is egzakt adatokra támaszkodhatunk.

Büszkék vagyunk arra a képességünkre, melyet egyben óriási előnyünknek is tekintünk, hogy a szervezetek fejlesztése során szükségessé váló informatikai feladatokat is el tudjuk végezni. Munkacsoportunkban több éves tapasztalattal rendelkezünk informatikai rendszerek bevezetésében, illetve ehhez kapcsolódó egyedi fejlesztésekben is nagy gyakorlati tudást és tapasztalatot halmoztunk fel.

Ebben a csoportunkban dolgoznak az elemzők is, hiszen az eredmények azonnal konkrét cselekvéssé válthatók a szakterületek napi szintű, közös munkavégzésével.