azaz kutatások és tények.


Miért van szükség kutatásokra? Azt tapasztaljuk, hogy a kutatások és azok eredményeiből levont következtetések valós adatokkal támogatják a vállalatok működési folyamatainak eredményesebbé válását, és nagymértékben hozzájárulnak tevékenységük ügyközpontúvá tételéhez. Az eredmények értékelése során kirajzolódnak azok a lehetséges irányok, amelyek az ügyközpontú működés kialakításában segítségünkre vannak.

A vállalatra szabott kvalitatív kutatásokból nyert információk olyan tényekre alapozzák a CSR stratégiát, melyek garanciát adnak az egyediségre és a vállalat profiljához történő illeszkedésre is.

Munkánk során fel tudjuk mérni a munkatársak aktuális elköteleződését, s ki tudjuk alakítani azokat a megoldásokat, melyek révén növelni tudjuk az elköteleződés szintjét. A lojális munkatárs motiváltabb, a motivált munkatárs termelékenyebb, a termelékenység növekedése növeli a profitot. A vállalat iránt elkötelezett munkatársak kilépnek a vándormadár kategóriából, csökkentve ezzel a humánerőforrás kiadásokat.

A vállalatok ügymarketing fókuszú működésének kialakítása során kvalitatív kutatásokat végzünk. A kvalitatív kutatási módszereink közé tartozik többek között az interjú, a kérdőívezés, illetve az értelmező fotóinterjú is. Az elemzésekből igény esetén tanulmányt is készítünk, mely a menedzsment munkáját támogató anyagként használható a vállalatirányítási folyamatok során.