azaz pontozás, rangsorolás és analitika.


Kiemelt célunk, hogy a vállalatok munkájának támogatása során objektív adatokra épülő elemzéseket végezzünk. A tényadatok ismeretében tudjuk felépíteni a szervezet hatékony működését támogató megoldásokat.

Csak releváns információk birtokában nyílik lehetőségünk megszüntetni a szervezet működésben esetlegesen meglévő hiányosságokat. A szervezettel közösen végzett feltáró munka során megértjük az eredményességet akadályozó tényezőket is, ezért pontosan tudjuk, hol és milyen módon tudjuk elősegíteni a szervezeti hatékonyság növekedését, ezáltal a szervezet eredményes működését.

Hogyan kapunk válaszokat? Mi a módszerünk lényege?

Munkacsoportjainkban a maga komplexitásában vizsgáljuk a szervezetek működési mechanizmusait, mely magában foglalja a  teljesítménymenedzsmentet, a szervezeti magatartást, a motivációs tényezőket, valamint a játékosítást.

A kulcstényezők figyelembe vételével végzett kutatások választ adnak arra a kérdésre, hogy melyek lehetnek az akadályozó és támogató tényezők az adott szervezet életében.

Az adatok értékelésével pontos képet kapunk az ügyközpontú projektek lehetséges irányairól, a munkatársak bevonhatóságának mértékéről, így biztosítva, hogy a kezdeti fázistól kezdve széles támogatottságot érjünk el a vállalat teljes munkatársi körében.